Sociale betrokkenheid

'Sociale Betrokkenheid' vinden wij belangrijk.

SCM Executives is zeer actief betrokken bij Stichting4Life. De directe aanpak met duidelijk zichtbare resultaten hebben ons ertoe gezet om de initiatieven van S4L zeer actief te steunen. Vanuit onze enorm bevoorrechte positie voelen wij een morele verplichting om mensen die zijn geboren en opgroeien in de grootste sloppenwijk van Afrika een kans te geven om zich te ontwikkelen en uiteindelijk in staat te zijn om op eigen benen te staan. Dit doen wij door op verschillende manieren zelf actief betrokken te zijn binnen de stichting in Nederland maar zeker ook in Kenia.
  • Stichting4Life richt zich primair op kinderen in de grootste sloppenwijk van Kenia: Kibera. Door begeleiding en scholing kan deze nieuwe generatie de armoedespiraal doorbreken. Uit onderzoek is gebleken dat ieder jaar onderwijs later voor 8% extra inkomen zorgt.
  • Onderwijs voor kinderen is alleen zinvol, als de omstandigheden thuis goed zijn. Zonder een dak boven het hoofd, eten op tafel en een veilige thuishaven kunnen kinderen hun schooltijd niet succesvol afronden.
  • Om de thuis situatie voor kinderen te verbeteren, creëert Stichting4Life banen voor de moeders. Zo produceert en verkoopt de stichting sieraden en stoffen artikelen. Ook zijn er microkredieten beschikbaar voor moeders en voogden van kinderen die steun ontvangen van Stichting4Life. De kredieten worden niet aan individuen maar aan groepen ter beschikking gesteld. De "repayment rate' ligt daardoor zeer hoog. Door de individuele bedrijfsbegeleiding zijn veel kleine zelfstandigen in staat succesvol hun eigen bedrijfje te runnen.
  • Een deel van de moeders en voogden is HIV-positief. Hierdoor verliezen kinderen regelmatig hun (enige) verzorger. De sociaal werker zorgt in deze gevallen voor opvang bij familie of buren en ondersteunt het gezin dat de wezen opneemt.
  • Door export van fairtrade producten naar Nederland te faciliteren (o.a. onder het merk Sieraden4Life.nl) stromen euro's terug naar Kenia waarmee vervolgens salarissen en schoolgelden betaald kunnen worden.
SCM Executives brengt ook graag S4L onder de aandacht bij onze klanten, kandidaten en leveranciers. Een deel van de fee, die wij in rekening brengen bij onze klanten gaat naar S4L en indien gewenst kan de klant ook een eigen bijdrage leveren.

Newsflash Stichting4Life 2019

Stichting4Life is het afgelopen jaar weer druk bezig geweest met het opzetten van nieuwe projecten en activeiten, om de scholen, kinderen en werkende moeders in Kenia te kunnen blijven ondersteunen.

SCM EXECUTIVES steunt ook Stichting JINC actief

JINC is een non-profit organisatie die grotendeels wordt gefinancierd door het bedrijfsleven. Zo’n 1.000 bedrijven dragen (financieel) bij om de organisatie van de projecten mogelijk te maken en stellen hun medewerkers beschikbaar als vrijwilliger, bijvoorbeeld als trainer of als coach. De ervaring is dat vreemde ogen dwingen en dat de expertise van professionals jongeren inspireert.

SCM Executives is partner van JINC en levert tevens een actieve bijdrage door onze inzet als vrijwilliger voor verschillende projecten. Bovendien heeft de connectie met JINC ons ook enorm geholpen om een aantal projecten in Kenia voor S4L met jongeren op te zetten.