Manager European Freight Management

Global Logistieke Dienstverlener

Onze klant heeft twee operationele business units, Freight Management en Warehousing. De business unit Freight Management behelst de services Transportation Management en Freight Forwarding/Brokerage (Air, Road & Sea).

Deze positie geeft invulling aan een coachende en delegerende stijl van leidinggeven en neemt medewerkers mee in de evolutie van de divisie. De intentie is er om operationeel ‘overbodig’ te worden en zich te kunnen richten op het realiseren van de strategische groeiambitie voor de divisie. De rol bouwt voort op het gelegde fundament en brengt verdergaande structuur om de stormachtige groei, die de afdeling heeft doorgemaakt, te kunnen kanaliseren en in te bedden. Dit om naast het huidige pakket, geplande groei te kunnen implementeren en verdergaande nieuwe groei mogelijk te maken