War on talent is losgebarsten: zo zorg jij dat je de oorlog wint

Binnen de groep logistieke dienstverleners beoordeelt 79% van de logistieke dienstverleners zichzelf als onvoldoende voorbereid op het als maar verder oplopende tekort aan de juiste arbeidskrachten. Dat leert ons het rapport van de Wereldbank dat voor de zomervakantie uit kwam. De War On Talent is nu echt aan het losbarsten.

Natuurlijk, de oplevende economie, de toenemende vraag naar goederen speelt ook een rol, net als de vergrijzing. Maar wat echt een cruciaal probleem is, zijn de nieuwe eisen die aan logistiek werk worden gesteld. Een rapport van DHL geeft daar heel recent zicht op.

Strategisch en innovatief

De huidige arbeidsmarkt in de logistiek wordt bevolkt door mensen die geschoold zijn in logistiek relevante expertise. Bedrijven hebben gemiddeld gezien dan ook niet extreem veel moeite om operationeel goed opgeleide mensen te vinden – 10% heeft dat wel volgens een DHL rapport wereldwijd. Maar het huidige werk vraagt daarnaast veel meer dan vroeger dat mensen strategisch en innovatief kunnen opereren, en dan wordt het een stuk lastiger om de juiste mensen te vinden. Volgens dezelfde studie heeft 27% van de bedrijven daar moeite mee. Maar de echte uitdaging zit in het vinden van mensen die beide soorten competenties combineren : 57% van de bedrijven slaagt daar onvoldoende in.

Concurrentie verandert

Toch zijn juist dit soort mensen broodnodig, omdat bedrijven tegenwoordig heel anders concurreren dan 10-20 jaar geleden. Waar grote producenten tot niet al te lang geleden mede een sterke positie konden veroveren door extreem goedkoop in te kopen bij leveranciers, en waar grote retailers tot niet al te lang geleden mede een sterke positie konden veroveren door leveranciers te betalen voor de geleverde producten pas na maanden nádat ze verkocht waren aan de consument, en transporteurs al het vet op de botten aan hen dienden af te staan, kom je daar als bedrijf steeds minder mee. Meer dan vroeger concurreren niet zozeer bedrijven met elkaar, maar ketens.

Logisticus van de toekomst

Dat betekent bijvoorbeeld dat je als bedrijf in plaats van goedkoop in te kopen, je leveranciers dient te triggeren echt optimale producten en diensten te leveren! Pas dan kun je als keten goed concurreren. Maar dat vereist heel andere kwalificaties van de mensen die daar werken. Dat betekent dat de logisticus van de toekomst niet alleen veel technische kennis moet hebben, maar ook strategisch mee moet kunnen denken. En innovatief mee moet kunnen denken. Maar vergis je niet, om goed en creatief te kunnen innoveren heb je veel technische kennis nodig. Kortom de competenties van de logisticus van de toekomst is een heel andere verhaal dan die van nu. Een lichtpuntje is dat nog maar weinig bedrijven structureel werken aan het binnen krijgen van voldoende talenten. Meer dan een derde van de bedrijven in de logistiek heeft geen stappen ondernomen om te zorgen dat hun talentenpijplijn in de toekomst gevuld wordt, constateert DHL zeer recent – dat is ook niet gemakkelijk, maar daar liggen kansen.

Neigen door te slaan

Ook onderwijsinstellingen kampen met dit probleem. Hogescholen hebben opgemerkt dat niet alleen kennis belangrijk is, maar ook sociale en communicatieve vaardigheden. Ze neigen door te slaan en stemmen de didactiek veel meer af op het leren van die vaardigheden. Gevaarlijk, want kennis leer je op een heel verschillende manier dan vaardigheden.

Krachten bundelen

Bedrijven en hogescholen kunnen echter op dit vlak heel goed hun krachten bundelen. De KennisDC’s Logistiek zijn bijvoorbeeld begonnen met het opzetten van Talent Innovatie Pools, waarin logistieke bedrijfsprofessionals hun talenten samen ontwikkelen, samen met talentvolle logistieke studenten. Soms klassiek kennis opdoen. En soms interactief leren. Dat blijkt nog leuk ook. Maar vooral geldt: Daar kun je de oorlog mee winnen.

Dit artikel, geschreven door Stef Weijers, lector Logistiek en Allianties Hogescholl Arnhem/Nijmegen, verscheen eerder op Logistiek.nl

Nieuws archief