Stichting4Life zet zich extra in tijdens crisis in Kibera

SCM Executives steunt de projecten van Stichting4Life in Kibera, Kenia. Hieronder de tekst uit de nieuwsbrief van Stcihting4Life over de corona situatie in Kenia en de acties die de stichting neemt om hulp te bieden.

 "Wat een bijzondere situatie waarin we ons nu met z’n allen bevinden; hopelijk zijn jullie allemaal gezond en houden de moed er in. De hele wereld staat op zijn kop. Veel onzekerheid over de toekomst en zelfs over de dag van morgen. Ook als stichting hebben we daar mee te maken; hoe is het met onze scholen in Kenia, wat kunnen we doen om te helpen en wat kunnen we hier in Nederland nog doen m.b.t. onze fondsenwerving om de projecten te laten doorlopen en extra steun te bieden.

Bij onze projecten in Kenia is men gewend om van dag tot dag te leven, zeker nu. Het aantal geregistreerde Corona-gevallen is in Kenia nu nog relatief gering, maar de overheid heeft half maart, bij het eerste geval, besloten de scholen te sluiten. Daarnaast moeten de mensen tussen 7 uur ’s avonds en 5 uur s‘ ochtends binnen blijven. De grote angst is wat er gaat gebeuren als het virus losbarst in een sloppenwijk als Kibera. De eerste maatregelen hebben ervoor gezorgd dat veel fabrieken e.d. zijn gesloten en dat veel mensen in de sloppenwijken geen werk en daarmee geen inkomen hebben. Vaak moeten zij elke dag opnieuw op zoek naar werk.

Het sluiten van de scholen betekent voor de kinderen op onze scholen dat zij hun dagelijkse voedzame warme maaltijd niet krijgen. Voor velen de enige goede maaltijd per dag. En een veilige plek om overdag te zijn. Het houden van een goede afstand tussen mensen, is haast onmogelijk in sloppenwijken. Zoals ook in diverse nieuwsberichten heeft gestaan is het voor de mensen in deze wijken een keuze tussen het krijgen van Corona of dood gaan van de honger. Heel bizar. Bij onze vier scholen zijn de armste gezinnen geselecteerd om hulp aan te geven. Zij hebben voor een maand eten gekregen. Datzelfde geldt voor kinderopvang Jukumu Letu. Zolang de scholen gesloten blijven, zullen wij dit blijven doen.

Maar zij zijn niet de enige mensen die nu hulp nodig hebben en de situatie wordt steeds zwaarder en lastiger. De Keniaanse overheid doet weinig (bij het eenmalige voedsel uitdelen eerder deze week, ontstond grote chaos en vielen vele gewonden) en dus zijn deze gezinnen afhankelijk van steun van goede doelen zoals van ons. Geen werk, geen inkomen. Geen inkomen, geen geld voor de basis levensbehoeftes en dus geen eten. De armoede spiraal gaat hierdoor in een enorm rap tempo omlaag en steeds meer mensen zullen geen middelen hebben om zichzelf en hun gezin van voedsel en water te voorzien.

Wil jij ons helpen om deze kinderen en hun familie van voedsel te voorzien? Eten voor iemand in Kibera kost € 0,15 per dag. Iedere Euro is van harte welkom!  https://www.stichting4life.nl/doneren/  Dank je wel!"

Nieuws archief