'Ondanks groei, ook grote uitdagingen voor logistieke sector'

Op korte termijn zijn de economische vooruitzichten voor de sector Transport & Logistiek zeer goed, meldt ABN Amro in haar sectorprognose, maar er zijn een aantal strategische trends waar de logistieke ondernemer de komende jaren mee te maken krijgt.

Door gunstige vooruitzichten voor de Nederlandse economie en de eurozone worden 2018 en 2019 goede jaren voor de logistieke ondernemer. De verwachting is dat de t&l-sector in 2018 met 2,5% groeit en in 2019 met 1,5%. De groei van de Nederlandse economie loopt in 2019 echter licht terug. Dit zal voornamelijk effect hebben op de branches die op Nederland gericht zijn, zoals het wegtransport en de logistieke dienstverlening. De landen om ons heen en de eurozone als geheel zullen dezelfde ontwikkeling doormaken.

Er zijn drie strategische trends waar de logistieke ondernemer de komende jaren mee te maken gaat krijgen en waar hij of zij zijn of haar bedrijf op zal moeten aanpassen om toekomstbestendig te blijven.

1. Hoog personeelstekort belemmert groei

Vooral in de wegtransport heeft men moeite goed personeel te vinden. De sector probeert momenteel het personeelstekort op te lossen door het aanbieden van opleidingen en een baangarantie na het afronden van de opleiding. Maar is dit ook genoeg..? Het personeelstekort wordt op dit moment veroorzaakt door de hoogconjunctuur, maar kan een blijvend probleem worden wanneer op de langere termijn de oudere werknemers met pensioen gaan.

2. De brexit gaat gevolgen hebben, maar er is tijd gekocht

De brexit zal ervoor zorgen dat er mee douaneformaliteiten zijn aan de grens. Dit kost organisaties in de logistiek en supply chain meer tijd en geld om hier mee om te gaan.

3. Transporteurs kunnen niet om duurzaamheid heen

Duurzaamheid wordt een steeds belangrijker standpunt in Nederland. Dit heeft als gevolg dat er van organisaties in de logisitek en supply chain wordt verwacht een bijdrage te leveren aan minder CO2 uitstoot, minder milieuvervuiling en minder geluidsoverlast.

Lees meer

Verkregen van: insights.abnamro.nl

Nieuws archief