Logistieke Sector bezorgd over arbeidsmarkt

In de Nederlandse logistiek zijn tot 2030 ongeveer 350.000 nieuwe medewerkers nodig, maar veel bedrijven vrezen daarin maar moeilijk te kunnen voorzien.

Gemiddeld geeft het logistieke bedrijfsleven de arbeidsmarkt een magere 6,5. Een kwart geeft deze markt een onvoldoende en 40% van de bedrijven voorziet voor de komende jaren fors oplopende personeelskosten als gevolg van de groei van hun activiteiten en de noodzaak om talent te behouden.

Dat blijkt uit onderzoek van economisch bureau Stec Groep. Het bureau onderzocht de toestand op de arbeidsmarkt in negen zogenoemde logistieke hotspots. Bedrijven vinden dat veel meer moet worden geïnvesteerd in het middelbaar beroepsonderwijs en in om- en bijscholing gericht op logistieke functies.

In de logistiek werken 750.000 mensen, 10% van alle werkenden in Nederland. De sector laat een sterke groei zien en heeft dus behoefte aan extra arbeidskracht. Alleen al in de periode 2011-2016 zetten grote logistieke bedrijven 5 tot 10% extra mensen aan het werk.

Slechts een deel van het werk is in de toekomst te robotiseren en te automatiseren. Dat betekent dat nog altijd meer mensen van de opleidingen naar de logistieke sector moeten stromen. Overigens schept de robotisering, die nu geleidelijk op gang komt, extra vraag naar hoogwaardiger en technischer arbeid.

Een probleem vormen de hoge pieken in de logistieke activiteiten, van soms wel 50%. In zulke piektijden moeten soms honderden extra mensen worden ingezet. Dat lukt in Nederland overigens goed, blijkt uit het onderzoek. De Nederlandse arbeidsmarkt is flexibel genoeg.

De bedrijven beoordelen hun eigen regionale arbeidsmarkt gemiddeld met een 6,5. Tussen de logistieke hotspots zijn volgens de onderzoekers niet veel verschillen. Dat wil zeggen: of die verschillen bestaan nauwelijks, of bedrijven nemen ze nog niet waar.

Vier op de tien bedrijven verwacht dat bij de vestigingsplaatskeuze de regionale arbeidsmarkt een steeds belangrijkere factor zal worden. Beschikbaarheid is daarbij doorslaggevend, de hoogte van de loonkosten speelt een minder grote rol.

Laatst gewijzigd: 28 maart 2017 12:07

Geschreven door: Folkert Nicolai

Bron Nieuwsblad Transport

 

Nieuws archief