Business

Coaching

For Executives

SCM Business Coaching richt zich op succesvolle ontwikkeling van professionals in directie- en senior managementposities binnen Supply Chain en Logistiek. Afhankelijk van de ambitie biedt SCM twee type coaching. Team Coaching voor de groei van een volledig team. Personal Coaching voor de zakelijke bloei van het individu. In beide gevallen wordt een holistische aanpak gehanteerd, waarbij de context onlosmakelijk verbonden is met het vraagstuk. De huidige status wordt in kaart gebracht door in te zoomen op zaken als stakeholderlandschap, positionering, rollen en verantwoordelijkheden, cultuur en persoonlijke drijfveren. Om vervolgens de vertaalslag te maken naar de belangrijkste resultaatgebieden van het coaching traject.   

Betrokkenheid en ondernemerschap vormen de belangrijkste elementen voor succesvolle Business Coaching. Gezamenlijk wordt een actie modus gecreëerd door psychologie en business op een creatieve manier te verbinden. Transparant, helder en pragmatisch met als voornaamste doel: een duurzame beweging op gang brengen.

Time to Grow your Business? Neem contact op voor een persoonlijke kennismaking!